School Of Engineering

Bij de omvorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen (bachelor-masterstructuur), heeft de overheid beslist om ook de organisatie van het hoger onderwijs aan te passen. Daarom werden de associaties opgericht. Dit zijn structuren waarin één universiteit intens samenwerkt met één of meerdere hogescholen. De instellingen, die partners zijn in de Associatie Universiteit Gent (AUGent), zijn de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Associaties zijn dus grote clusters van onderwijsinstellingen waarin zeer uiteenlopende opleidingen aangeboden worden.

Daarom hebben de faculteiten Ingenieurswetenschappen en architectuur, en Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, de departementen Toegepaste Ingenieurswetenschappen en Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur van de HoGent, en het departement PIH van de HOWEST de School of Engineering opgericht. Binnen deze School worden alle ingenieursopleidingen van de AUGent gegroepeerd. De bedoeling is om naar de studiekiezers duidelijkheid te scheppen over het aanbod en de verscheidenheid binnen deze opleidingen en om de programma's zodanig op elkaar af te stemmen dat flexibele en vlotte overgangen tussen de aangeboden opleidingen mogelijk zijn.

Open menu